RONRIDENOUR.COM


 
Forside
Om Ron Ridenour
Artikler
Tema
Digte
Bøger
Links
Søgning
Kontakt
 
English
Español
 
 

 

 

KRIG SKABER KLIMAKATASTROFER:
FORÉN FREDS – og KLIMA BEVÆGELSER

[03. Januar, 2017]

Danmark har nu været et krigsførende land i 15 år. Vi lever simpelthen i en tidsalder af permanent krig: krig for olie, krig for profit, krig for at dominere verden, en terrorkrig som skaber og spreder terror. Danmark er en konstant ”villig” krigsaggressor uden at spørge folket, og udenom international lov.

Vi har behov for, at forene bevægelser mod krig og mod ødelæggelsen af kloden. Bevægelserne er naturligt allierede, da årsagerne til disse elendigheder er sammenfaldende: profit og magtgrådighed, og konsekvenserne er de samme: død til menneskeheden og ødelæggelse af jorden.

Den bolivianske Præsident Evo Morales siger om krig og miljø i sin pjece ”10 bud for at redde planeten, menneskeheden og livet”:
” Der er ingen værre aggression mod Moder Jord og hendes børn end krig, og ingen eller intet kan slippe for krig. ... Miljøet vil aldrig blive det samme efter en krig. … Det største spild af liv og naturressourcer er krig”.

Krigsmagerne og deres parlamenter fortæller os, at der ikke er penge nok til et anstændigt socialt netværk, og heller ikke til at forske i og stoppe klimaforandringer. Til gengæld er der altid penge til krige og våbenproduktion.

21. september 2014 foregik en verdensomspændende klimaaktion med 700.000 deltagende i forskellige byer. En tredjedel af 1000 organisationer (f.eks: La Via Campesina, og ATTAC, France) udpegede her årsager og løsninger på krisen. Her er et uddrag:
”Klimaforandringer er resultatet af et uretfærdigt økonomisk system, og for at handle mod krisen må vi fjerne de grundlæggende årsager og forandre systemet. ... Det er afgørende for os at forene og forstærke vores økonomiske, sociale og miljømæssige kampe, og dermed fokusere vores energi på at forandre det kapitalistiske system.” Det er vigtigt at ”demontere krigsindustri og den militære infrastruktur, for at reducere drivhusgasser frembragt af krigsførelse, og omdirigere krigsbudgettet til at promovere ægte fred.”

Med krig og politistatsmetoder på programmet i EU-regi efter terrorangrebet i Paris er det nødvendigt at de mange sætter fred og social retfærdighed på dagsordenen. Kun på det grundlag kan klimabevægelsen få varig fremgang.

FAKTORER: Den største bidrager til CO2, andre giftige og radioaktive materialer er Pentagon, i ledtog med de fossile brændstoffer, tværnationale koorporationer, våben og cementindustrien.
1. Under Kyoto Akkord forhandlinger, krævede og opnåede Pentagon, at “alle dens militære operationer i hele verden og alle transaktioner den deltager i med FN og /eller NATO helt fritages for målinger og reduktioner”. Derefter nægtede USA at underskrive aftalerne. Derfor ignorerer ”de Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer” alle amerikanske militære udledninger af CO2, og alle andre dødelige giftstoffer og stråling. Det betyder, at det nok er umuligt at måle, hvor meget Pentagon faktisk forurener. I 2006 erklærede CIA dog i sin Factbook at kun 35 lande, ud af 210, forbruger mere olie om dagen, end Pentagon.” http://www.iacenter.org/o/world/climatesummit_pentagon121809/
2. National Academy of Sciences of the United States of America studie, “Climate Change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought”, 30.1.15, konkluderede at den voldsomme tørke i 2007-10 er en af de store årsager til ”politisk uro” og borgerkrig. Tørken er resultat af menneskeskabt global opvarmning.
3. I den første amerikanske krig mod Irak, blev 80.000 tons klima-opvarmende gasser smidt af Pentagon på blot et par uger. 700 oliebrønde eksploderede i flammer, der varede i måneder. På få uger i 2003, ramte USA Irak med 28.000 raketter, bomber og missiler, mange med giftigt forarmet uran. Pentagon-krigene i Irak og andre steder anvender bly, nitrat, nitrit, kulbrinter, fosfor, radioaktivt affald, ætsende og giftige tungmetaller. www.envirosagainstwar.org
4. Steve Kretzmann, direktør for Oil Change International, medforfatter af “En Klima af Krig” skriver: a. “I 2006, brugte USA flere penge i Irak-krigen end verden brugte på vedvarende energi.” b. I de første 5 år af krigen mod Irak blev 141 millioner tons kuldioxid frigivet, svarende til emissioner fra 25 millioner biler i et år. Hvis denne krig, bare i de første fem år, var et land med hensyn til årlige emissioner, ville dette land udlede mere CO2 hvert år end 139 af verdens nationer gør tilsammen”. c. USA’s krigsbudget mod Irak ville have dækket den nødvendige globale kapital der skulle finansiere alle investeringer hvad angår vedvarende energi indtil 2030, og det ville havde stoppet klimaopvarmningen.
5. Mens Pentagon er den største enkeltstående bruger af olie, der forårsager uoverskuelige CO2 skader, er det også en storforbruger af cement, som er en anden væsentlig årsag til CO2-udledning. Ydermere andre amerikanske våben, der med forarmet uran, har spredt titusinder af kilo af radioaktivt og giftigt affald i hele Mellemøsten, Centralasien og Balkan. Den amerikanske krig i Vietnam har for evigt ødelagt 14 % af Vietnams skove.


Copyright © 2006-2012 Ronridenour.com