RONRIDENOUR.COM


 
Forside
Om Ron Ridenour
Artikler
Tema
Digte
Bøger
Links
Søgning
Kontakt
 
English
Español
 
 

 

 

Afvikling af Daggry
[23.07.09]

ALBA (Den Bolivarske Alliance for Latinamerika), som betyder ”daggry”.

ALBA er en alliance om integration, der lægger vægten på kampen mod fattigdom og den sociale udstødning. Tilhængere understreger byttehandling og samarbejde, retfærdig og bæredygtig udvikling modsat fra USA's ALCA alliance baserede på konkurrence og profit for de rigeste.

ALBA startede med ”enfant terrible” Præsident Hugo Chavez og revolutionens bedstefar Fidel Castro i slutning af 2004. Siden da har syv andre lande tilsluttede til Venezuela og Cuba. For et år siden kom Honduras med under den centrums-orienterede Præsident Manuel Zelaya.

Denne traditionelle Honduras politikker og rigmand blev omvendt i sit embede. Han lyttede til hans fattig og arbejdende folk. Han forhøjede minimumslønnen og satte sociale projekter i gang til glæde for fagforeninger, og dermed mistede han støtten fra konservative leder og fra de USA trænede og finansierede generaler.

Præsident Obamas behændige retorik lyder i det meste af verdens massemedier, der ejes eller styres af storkapitaler og kapitalistiske regering, som i Danmark.

#Medie forplumrer Præsidenten Obama mål, som alle USA præsidenter: Herredømme over verden. Men han snakker bedre end de fleste USA leder. Han vil ikke kalde en spade for en spade. Hvis han siger, det var et kup, så skal han suspenderer USAs $80 millioner til Honduras regering. Obama siger Zelaya var den lovlig præsident mens han arbejder sammen med kuplederne med formålet at afvikle de fremstridt, som ALBA og andre Latinamerikanske lande har skabt i løbet af Bushs brutalt og mindre veltalende embede.

#Medie tilslører andre væsentlig realiteter. Der en ingen love eller institution, som giver kupmager ret til at afsætte den demokratiske valgte præsident. Det var ikke ”højesteret” som udstedte en arrestordre på præsidenten. Det var valg kommissionen (TSE-Trbiunal Supremo Electoral), som gjorde det, og den har ingen juridisk kompetence til det.

# Præsidenten, i sin kapacitet som øverstbefalende, fyrede militær chef Ramon Vásquez den 24/6 for insubordination, fordi han nægtede at udlevere vejledning afstemning materiale. Mening var, at give folket mulighed for at tilkendegive deres holdning til forfatningsændringer, bl.a. med henblik på et genvalg af præsidenten, samt yderligere styrkelse af den folkelige magt.

USA og Danmarks regeringers god ven i Colombia, Alvaro Uribe, fik forlænget sit embede uden noget protest. For den sags skyld har mange ”første verdens” lande ingen periode begrænsninger for stats minister eller præsidentens embeder, bland dem er Danmark.

#Medie tilslører også at USA gerne vil bevare ”deres” base Soto Cano (Palmerole), som de ulovligt brugte imod Nicaraguas demokratisk valgt Sandinista regering i 1980er. Og General Vásquez er én af mange som de trænede i deres base, School of the Americas, berygtede for at øve torturmetode. Zelaya annoncerede at han vil omdanne basen til en civil lufthavn med ALBA støtte.

Siden Vásquez og 200 soldater kidnappede præsidenten og sendte ham ud af landet, myrder og sårer de deres landsmænd. De anholder tusindvis, de lukker medier; og de kidnappede og mishandlede diplomater fra Venezuela, Cuba og Nicaragua. Siden den sidste uge i juli er hæren ved grænse med Nicaragua for at forhindre præsidentens hjemkomst.

Begrebet ”banan republik” opstod i Honduras. Chiquita bananer, som var dengang United Fruit Company, var hoved ejer af landet. Zelaya var i gang med at skabe en suveræn nationen og dermed afskaffe den fornærmelse. ”Banan-republikken” er vendt tilbage.

[En kortere debat version var afvist af Politiken og Information]


Copyright © 2006-2012 Ronridenour.com