RONRIDENOUR.COM


 
Forside
Om Ron Ridenour
Artikler
Tema
Digte
Bøger
Links
Søgning
Kontakt
 
English
Español
 
 

 

 

Dansk domstol tildeler en sejr til frihedskæmpere over hele verden
[ 13. december 2007]

En stor sejr, som kom uventet for mange involverede og observatører, tilfaldt i dag i Københavns Byret folk, som kæmper for deres frigørelse og selvstændighed, og mennesker, som handler i solidaritet med disse.

En juridisk dommer og to lægdommere fandt de syv anklagede danske solidaritetsaktivister fra ’Fighters and Lovers’ uskyldige i justitsministeriets anklage om, at de havde ydet materiel støtte til ’terroristorganisationerne’ FARC (Colombias Revolutionære Væbnede Styrker) og PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse).

Da FARC og PFLP ikke er terrororganisationer, er ingen af de syv aktivister skyldig i nogen forbrydelse, konkluderede dommerne.

De syv havde produceret og solgt T-shirts med FARC og PFLP-emblemer for at rejse en debat om de danske Danmarks terrorlove, der er formet efter USA’s ’Patriot Act’ og EU’s terrorliste, på hvilken FARC og PFLP er placeret som terroristgrupper.

Dommer Ulrik Stage-Nielsen udtalte i sin kendelse bl.a.:
"Byretten har i dag frifundet 7 personer, som var tiltalt for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 b, som vedrører økonomisk støtte til terror-organisationer, ved at yde økonomiske støtte til FARC og PFLP."

"Retten fandt, at organisationerne udfører handlinger, som omfattet af straffelovens 114 om terror, men fandt det ikke bevist, at formålet med disse handlinger var at skræmme befolkningen eller uretmæssigt tvinge offentlige myndigheder til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere samfundsmæssige strukturer, som anført i bestemmelsen. En af de tre voterende fandt dog, at der var bevis for, at FARC havde det anførte formål med handlingerne."

Den danske domstolsafgørelse danner præcedens på verdensplan. Ingen anden domstol – bortset fra i Columbia og Israel - har fældet en juridisk dom over de pågældende grupper for terror-forbrydelser. Den vil have betydning for den internationale politiske og juridiske verden; dommen er et tilbageslag for den imperialistiske koalitions ’krig mod terror’, hvoraf en enkelt af dens konsekvenser er begrænsning af de borgerlige frihedsrettigheder.

Retten anerkendte forsvarets argumentation, at selvom begge de væbnede bevægelser i deres kamp mod undertrykkende regeringer over fire årtier havde begået konkrete grusomheder er deres mål ikke terrorisme; målet er snarere at bekæmpe regeringstropper og paramilitære styrker, og fremtvinge en anden politisk kurs, uden en hensigt om at skade grundlæggende forfatningsrettigheder.

FARC og PFLP, udtalte retten, foretog ikke ’en terrorisering af befolkningen’, som det forudsættes i dansk lov, paragraf 114, for at blive klassificeret som terroristisk; det var heller ikke deres hensigt at ’destabilisere eller ødelægge landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer’.

En af lægdommerne var uenig om terroraktioner, som hævdedes gennemført af FARC. Den samlede stemmeafgivning var 4-0 imod statsanklagerens terroranklage med hensyn til PFLP, og 3-1 med hensyn til FARC.

(Det skal vides at af de tre dommere har den juridiske dommer to stemmer og hver lægdommer en stemme. Hvis dommen var 2-2, ville den juridiske dommers to stemmer være den afgørende.)

Det er uvist, hvorvidt statsanklageren vil appellere afgørelsen. Dens sag er tynd, som det klart fremgår af den 50-sider lange retsafgørelse. Der blev ikke fremlagt nogle håndfaste beviser på terror. Domsudskriften fastslår, at kun et af anklagerens vidner havde noget direkte kendskab til terroranklagerne. Den israelske forsker Reuven Paz vidnede i retten mod PFLP som angivelig terrororganisation. Men hans troværdighed blev ikke bedømt som stor i betragtning af, at han havde arbejdet for Israels efterretningstjeneste i 27 år.

Et andet af anklagerens vidner var Angel Rabasa, ex-cubaner, som optrådte som vidne for Rand Corporation, en californisk baseret våbenindustri og amerikansk militær tænketank. Hans troværdighed blev undermineret, da det blev afsløret, at han havde arbejdet for amerikansk militær, selvom han havde benægtet dette. Ydermere påstod han i retten, at FARC aldrig har optrådt på den legale politiske arena, på trods at han selv havde skrevet det modsatte i hans bog ’Columbia Labyrinth’, der blev offentliggjort af RAND i 2001 med støtte fra det amerikanske militær.

Overraskende afgørelse

Domstolens kendelse var overraskende, når man tager tidens stærke strømninger i betragtning - de konstante angstskabende signaler om terrorangreb, som dagligt udbredes af massemedierne og regeringen. Den danske regering er også fuldt involveret i krigen mod Afghanistan med 650 soldater, udrustet med tanks og tungt artilleri. Danske soldater bliver jævnligt skudt og dræbt dér.

Den danske regering fortsætter ligeledes med støtte fra den socialdemokratiske ’opposition’ sit ’engagement i det irakiske projekt’, omend med deltagelse af et stadig mindre antal militærstyrker.

En anden grund til, at afgørelsen var overraskende, og et løft for den politiske aktivisme, er, at domstolen kunne have valgt den lette vej ud af dilemmaet om, hvem der er terrorist og hvem der ikke er det. Anklagerens sag imod de syv skulle baseres på den økonomiske støtte. Derfor var overskudet fra salget af T-shirts, som skulle gå til en radiostation for FARC og et plakat-trykkeri til PFLP, afgørende.

Men for anklageren sag var der et teknisk problem, nemlig at de indsamlede 4-5000 dollars til de to grupper blev konfiskeret af det danske politis efterretningsvæsen (PET), før nogen af dem kunne blive afsendt. PET konfiskerede også nogle T-shirts og ’Fighters and Lovers’’ computer og deres hjemmeside.

Retten kunne nemt have frikendt de syv, fordi de ikke konkret havde brudt loven. Men den valgte i stedet ikke at gå udenom, men tackle den politiske sag direkte og lige på: Er FARC og PFLP terrorister? Dens afgørelse er et klart NEJ.

Afledte konsekvenser

Byrettens afgørelse vil også have positive konsekvenser for 3 andre danske organisationer, som også har givet materiel støtte til FARC og PFLP.

Den første til at gøre det var Oprør, som indsamlede og sendte adskillige tusinde dollars til både FARC og PFLP, som kunne bruge dem som de ville. En af Oprør’s talsmænd, Patrick Mac Manus, er sigtet for at have forbrudt sig mod samme lov, paragraf 114. Denne sag er blevet udskudt på grund af hans sygdom.

En nøgleperson i Oprør udtaler, at der med domstolsafgørelsen i sagen mod ’Fighters and Lovers’ heller ikke er nogen grund til at fortsætte sagen mod Mac Manus.

En gruppe danske modstandsfolk og veteraner fra 2. verdenskrig (Horserød-Stuthof Foreningen) har også sendt penge til FARC for at udfordre staten, som afviste at stille disse gamle helte for retten. Som solidaritetsaktion med ’Fighters and Lovers’ har en københavnsk fagforening for tømrere og bygningsarbejdere (TIB) for nylig gjort det samme.

Under en efterfølgende fest med colombiansk musik, som fejrede dommen og frifindelserne, opfordrede en af de frikendte til, at denne domstolsafgørelse følges op af solidaritetsaktivister over hele verden og bruges som et redskab til at gå i offensiven mod de repressive terrorlove.
- Brug kendelsen til at forlange, at terrorlisterne kastes i skraldespanden, og styrk solidariteten med de retfærdige frihedskampe over hele verden, sagde han.

[Engelsk udgave: Danish court delivers a victory for liberation fighters the world over]

Netavisen 14. december 2007Copyright © 2006-2012 Ronridenour.com