RONRIDENOUR.COM


 
Forside
Om Ron Ridenour
Artikler
Tema
Digte
Bøger
Links
Søgning
Kontakt
 
English
Español
 
 

 

 


Stop the killing – USA-imperialismen ud af verden!

[Tale: 09.24.05 Christianhavens torv]

Af Ron Ridenour


Tale holdt af Ron Ridenour, amerikansk journalist og bestyrelsesmedlem i Komiteen for et Frit Irak, ved demonstrationen ”Stop besættelsen af Irak! Danske tropper hjem, nu!” arrangeret af Nej til Krig, den 24. september 2005 på Christianshavns Torv i København

“I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilized tribes. The moral effect should be good … and it would spread a lively terror.”
Hvilken ukristen, uetisk terrorist sagde det? Det var demokratiets helt, Tony Blairs forbillede, Winston Churchill, da han kommenterede den giftgas, som briterne brugte imod irakerne lige efter 1. verdenskrig. Det lykkedes demokratiet at besætte Irak, indtil de irakiske frihedskæmpere smed dem ud i 1958.

Churchills forfædre kom til Amerika. Først tog de Guds eget land fra indianerne ved at udrydde dem med biologiske våben. Så dræbte de millioner af afrikanere og tvang andre millioner til at være deres slaver.
Så kastede de napalm, uran og “mother bombs” og udryddede fem millioner vietnamesere, laoter og cambodjanere.


Så skabte de Taleban og Al-Qaida og støttede med masseødelæggelsesvåben Saddams Husseins krig imod Iran. Nu er deres terroristvenner blevet til deres terroristfjender. Så udryddede de to millioner irakere fra 1991 indtil nu samt tusindvis af afghanere.

Det er lykkes Danmarks gode demokratiske, kristne allierede at føre 63 krige mod 44 lande siden 2. verdenskrig og 221 krige og militære interventioner i løbet af sine cirka 200 år. Det er virkelig noget at være stolt over!

Så hvem er terroristerne? Geneve-erklæringen om terrorisme vedtaget af FN's generalforsamling den 29. maj 1987 siger:

”Terrorisme medfører udsigt til holocauster udløst af statsmagter mod folkene i verden. Den moderne statsmagts terrorisme og dens højteknologiske våben overgår kvalitativt mange gange den politiske vold, som grupper, der stræber efter at ophæve undertrykkelse og opnå befrielse, støtter sig på. (…)

Som gentagne gange anerkendt af FN's generalforsamling har folk, der kæmper mod koloniherredømme, fremmed besættelse eller racistiske regimer, i udøvelsen af deres ret til selvbestemmelse ret til at bruge magt for at opnå deres mål inden for rammerne af international humanitær lov. (…)
Vi støtter disse kampe og opfordrer til såvel folkenes befrielse som det politiske sprogs befrielse.”

Vi dannede Komiteen for et Frit Irak med det formål: “at støtte det irakiske folks retfærdige kamp for et frit og uafhængigt Irak og lave oplysningsarbejde om besættelsen af Irak og dens konsekvenser for den irakiske befolkning.”

Fordi Komiteen for et Frit Irak formidler, hvad massemedierne afviser at rapportere om – nemlig hvad modstandskampen drejer sig om, hvem modstandsfolkene er, hvad de vil, og hvor den irakiske befolkning står– vil det fascistiske Dansk Folkeparti forbyde os. Og mens de og krigsforbryderregeringen støtter danske nazister med penge og politibeskyttelse, dømmer de med deres terrorkrigs terrorlov den meget kendte ”terrororganisation” Greenpeace for at have hængt et banner med ”Nej til GMO-svin” på en offentlig bygning. Og med terrorloven i hånden prøver de at fængsle Oprør, som støtter frihedskæmpere imod de fascistiske regeringer i Colombia og Israel.

Hvem er modstanden i Irak?

USA's øverstkommanderende i Irak, general George Casey, siger, at der er lige så mange modstandsfolk, som der er besættelsestropper. Det vil sige cirka 200.000. Modstandsbevægelsen siger selv, at de har 400.000 og lige så mange aktive støtter til de bevæbnede frihedskæmpere, der svømmer som fisk blandt størstedelen af den irakiske befolkning.

USA militære overkommando CENTCOM anslår, at 90 procent af oprørerne er irakere. De er republikanske soldater, som ikke er partiske. De har en lang tradition for at forsvare deres fædreland. De er den største gruppe og den mest professionelle og bedst bevæbnede.

Den Patriotiske Front består af det størst og ældste parti, Baath-partiet. I dag har det mellem to og fem millioner medlemmer. Besættelsesmagten har forbudt partiet, og det er gået under jorden. Der er også mange panarabister, socialister og patriotiske kommunister i Den Patriotiske Front.

Der findes også religiøse grupper i modstanden. De er den mindste af kræfterne og udgør mellem 15 og 20 procent.

I dag er modstanden den dominerende magtfaktor. Det er den, som tager initiativ.

Modstanden har infiltreret quislingstyret og fået vigtige efterretningsoplysninger, lige som det skete i Vietnam.

Modstanden udfører dagligt 50-60 aktioner mod besættelsen, siger general Casey. Modstanden siger, at dobbelt så mange angreb finder sted.

Hver dag bliver besættelsestropper dræbt og såret. Yankee'erne siger, at cirka 2000 amerikanske soldater er døde og 15.000 sårede. Men kritiske observatører og modstanden siger, at der er tale om dobbelt så mange. Uanset antallet har det påvirket den amerikanske befolkning, hvor et flertal nu vil have USA ud af Irak.

Hundredtusinder demonstrerer. Mange gør det, fordi der kommer “body bags” hjem. Tab af elskede slægtninge og tab af penge er motivation for mange og ikke moralen, desværre.

En anden grund til, at vi bør støtte modstanden i Irak, er den almene kendsgerning, at USA ikke har været i stand til at samle penge og soldater nok til at invadere andre lande, som de havde ønsket sig at gøre.

På grund af USA's brutale krig saboterer den irakiske modstand olieeksporten, som kun er det halve af, hvad den var under Saddam Hussein med de produktionsbegrænsninger, som USA-FN dengang havdepålagt Irak.


På grund af USA's og Danmarks krig mod Irak er mere end 100.000 irakere blevet dræbt. Der er 70-75 procent arbejdsløshed, blandt andet på grund af USA's privatisering af alt, som tidligere var statsligt ejet. Der er mangel på al infrastruktur. Hensigten med magthavernes falske valg og forfatning er ikke at skabe suverænitet, men splittelse, som de og deres quislinge, blandt andet det såkaldte Iraks Kommunistiske Parti, håber, vil ende i en borgerkrig, så de kan forsætte ved magten.

Jeg ved ikke, om der findes andre terrorister i Irak end USA, Storbritannien, Australien, Italien og vores eget Danmark. Men hvis Al-Qaida er der, og hvis de bruger terror mod folk i form af bombninger af busser, torv, grøntmarkeder og moskeer, så gør de med deres uetiske kriminalitet USA en tjeneste. USA har brug for dem i Irak. De var der ikke, mens Saddam Hussein var ved magten.

Modstandsbevægelsen har gang på gang erklæret, at dens mål ikke er civile. Da nogen den 15. september opfordrede til “total krig mod shiamuslimer i Irak”, fordømte de mest kendte irakiske modstandsorganisationer omgående den erklæring. På Komiteen for et Frit Iraks hjemmeside – men ikke i de kapitalistiske medier – kan man læse deres fordømmelse:

”Modstandsbevægelsens angrebsmål er udelukkende besættelsesmagten og dens kollaboratører (…). Modstandsbevægelsen består af irakiske væbnede og folkelige organisationer, som ikke har nogen forbindelse med udlandet. Hovedmålet er at befri Irak fra besætterne og etablere et nationalt og uafhængigt styre i landet.”

Hvad skal vi så gøre?


Stop the killing!

USA ud af verden!

Vi skal støtte frihedskæmperne, hvor de end findes.

Vi skal være vrede.

Vi skal føle med og handle for de lidende mennesker, også indvandrere og flygtninge i Danmark. Mange er kommet hertil med tortur i bagagen, en tortur, som ofte er blevet dem påført direkte eller indirekte af USA og dets allierede i Danmark.

Vi må elske hinanden for, hvem vi er, retfærdige mennesker i hele vores mangfoldighed. Vi må sætte vores uenigheder til side.

Vi må samle vores moralske værdier og samles om, hvad vi alle er enige om: Stop the killing!

Med vores hoved, vores krop, vores hjerter og vores næver skal vi smide de amerikanske imperialister ud af verden!

-Originalartikel Komiteen for et Frit Irak -


Copyright © 2006-2012 Ronridenour.com