RONRIDENOUR.COM


 
Forside
Om Ron Ridenour
Artikler
Tema
Digte
Bøger
Links
Søgning
Kontakt
 
English
Español
 
 

 

 

BOYKOT-KRAV MOD COCA-COLA

BORNHOLMS TIDENDE

TORSDAG

Torsdag 29. April 2004

Side 2

SYNSPUNKT:
COKE er dødspatruljens drik,

Skriver Ron Ridenour

”Coca cola came to Colombia seeking lower wages.
They got just what they came for...but the workers
didn´t like the sound of their children´s hungry cries,
so they said we´ll join the union and they began to organize.
So Coke called up a terrorist group called the AUC...
These thugs went to the plant killed two union men told the rest,
`you leave the union or we´ll be back again´...

Some folks say its the nectar of the Gods
but Coke is the drink of the Death Squads...”


Teksten er skrevet af folksangeren David Rovics – statsborger i USA - der rejser verden rundt, også i Danmark, med sine moralske, politiske og musikalske budskaber.

“Politiken´s” Niels Stensgård skrev, d. 21/11/99, “Flasken er blevet billedet på den amerikanske drøm” - “The Real Thing.”

For Rovics, lige som for mig og millioner af andre mennesker i verden, er Coca Cola symbolET for egoisme, chauvinisme, krig-for-penge, junk-food og miljø- beskadigelse.

De står bag mord

Coca Cola´s colombianske tapperier står bag mordene på mindst otte fagforenings-organisatorer, samt en hustru til én af disse, hævder SINALTRAINAL, Nærings-og nydelsesmiddel arbejdernes fagforening.

Fagforeningens anklager bakkes op af Colombia´s LO (CUT) og flere fagforeninger i USA, bl.a. USWA (Metalarbejderne), kommunikationsarbejderne, havnearbejderne, blikkenslagere og rørlæggere på vestkysten, servicearbejdernes afdeling 73, samt flere forbund i Latinamerika,Canada, Belgien, Holland, Frankrig og Tyskland.

Men hvad med Danmark? Er der noget interesse her for etiske spørgsmål, for begrebet solidaritet, for at Coca Cola står som symbol for USA’s økonomiske og militære verdensherredømme?

Træ-Industri-Byg, afdeling 27 i Valby, er måske den eneste danske fagforening som bakker deres “brødre og søstre” i Colombia op.

“Vi mener, at Coca Cola Danmark/Carlsberg må tage afstand fra volden mod og undertrykkelsen af ansatte, der søger at organisere sig fagligt,” siger Jens Borking, næstformand i TIB, afd. 27.

I marts stoppede afdelingen salg af Coca Cola indtil forholdene bliver forandret og opfordrer alle fagligt organiserede til at boykotte Coca Cola produkter. Der er andre afdelinger som ikke sælger Coca Cola, men som lader være med at fortælle højt, hvorfor.

Forbundslov

I flere forbunds love er der lignende formål som i SIDs stk. 13, der lyder: “At medvirke til styrkelse og fremme af det internationale faglige samvirke - herunder for fred i verden, for faglige rettigheder og en ny økonomisk verdensorden.”

Da jeg er medlem af SID, tog jeg emnet op på generalforsamlingen på Bornholm, d. 31 marts. Mit forslag til dagsorden lød således: “Jeg opfordrer medlemmerne til at beslutte, at SID-Bornholm ikke køber eller sælger Coca Cola og dets produkter.”

Jeg begrundede forslaget med nedennævnte.

Jeg fortalte også, at der er mange andre store virksomheder, man kunne tænke sig at lave boykot kampagner mod, men at man skal vælge én eller få, for at blive effektiv, og at Coca Cola er én af de værste. Jeg tilføjede, at boykot-kampagner har været effektive i nogle situationer, f.eks af fransk vin i.f.m Frankrigs afprøvning af atomvåben, af Dow Chemical for at dræbe vietnamesere med napalm, af Shell for at støtte Sydafrikas apartheidsystem.

Og nu er der boykot af alle Israelske produkter, fordi Israel undertrykker et helt folk, palæstinenserne, og ignorerer FNs resolutioner, endnu mere end Saddam Hussein gjorde. SID støtter boykotten, hvilket der dog ikke er mange, der lægger mærke til.

Omfattende boykot

Faktisk er Coca Cola nu konfronteret med en omfattende verdens-boykot. Verdens Sociale Forum erklærede d. 22/7/03 en international aktionsdag mod Coca Cola, og dermed markeredes retssagen mod Coca Cola, rejst af USWA og ILRF ( Institut for internationale arbejderrettigheder) to år tidligere i Miami, Florida.

Organisationerne anklager Coca Cola for systematisk at have benyttet paramilitære grupper til at kidnappe, torturere og myrde fagligt aktive på firmaets fabrikker, især to Colombianske tapperier: Panamerican Beverages og Bebidas & Alimentos.

Fagforeningerne beskylder også regeringen, ledet af Alvaro Uribe, for at samarbejde med dødspatruljerne, og for at sende hærens soldater til USAs “School of the Americas” i Fort Benning, Georgia, hvor der trænes i brug af tortur, så soldaterne er rustede til at bekæmpe fagligt aktive og for at modstå organisationernes kamp for kollektive overenskomster.

Distriksdommer

Miamis distriktsdommer har besluttet, at sagen kan føres i USA mod tapperierne, fordi den colombianske stat kunne være medskyldig i anklagerne på grund af hærens nære forbindelser til de paramilitære grupper.

Dommeren afviste dog, at sagen kan føres mod selskabet i USA, fordi loven frikender moderselskaber over for datterselskabernes handlinger.

Men “blot et ord herom fra Coca-Cola ville stoppe terrorkampagen mod faglige ledere,” mener ILRFs talsmand Terry Collingsworth.

Coca Colas arbejdere i Colombia er kun en del af ofrene for privatvirksomheders grådighed. I 2002 blev 184 Colombianske faglige folk myrdet, flere mord mod fagligt aktive, end i alle andre lande. Igennem de sidste 15 år er ca. 4000 fagligt aktive blevet myrdet af regeringsvenlige dødspatruljer.

Ofte bliver arbejderne dræbt, når de vinder overenskomstforhandlinger, eller står midt i en forhandling med ejerne. Et eksempel er Adolfo de Jesús Múnera López, som blev fyret fra Coca Cola´s Barranquilla fabrik for “undergravende virksomhed.” Landets højeste domstol erklærede, at Múnera var blevet fyret illegalt og skulle genansættes. Næste dag, d. 31/8/02, blev han skudt ned for øjnene af sin mor.

Sådanne tilfælde er set på flere af Coca Colas tapperier, og derfor vil USWA og ILRF gerne have tapperi-ejerne retsforfulgt med henvisning til USAs anti-terror love, der straffer for at give materiel støtte til terrorister. Dødspatruljen AUC ( Det Forenede Forsvar for Colombia), er så groft voldelige, at U.S. State Department klassificerer organisationen, som en paramilitær terror-organisation.

Dødpatruljernes mord har ført til et fald af faglige medlemmer fra 2500 til 500 på tapperierne.

Ved flere lejligheder er dødspatruljer kommet til en arbejdsplads med våben og har truet arbejderne til at forlade fagforeningen eller blive skudt.

I marts måned i år begyndte 30 arbejdere en sultestrejke på otte Coca Cola fabrikker i protest mod mordene og truslerne om mord, og for en kollektiv overenskomst

Sultestrejkende

De sultestrejkende stoppede aktionen d. 27 marts, efter at tapperiets ledelse gav en usædvanlig indrømmelse: Ledelsen fik udarbejdet en avisreklame, hvis formål var at tage modet fra AUCs dødstrusler mod de strejkende. AUC havde sendt en pressemeddelse ud med dødstrusler og krav om, at 65 arbejdere og deres familie skulle rejse ud af landet.

Indrømmelsen og de strejkendes sejr kom blandt andet, fordi mange tusinde studenter i USA organiserede solidariske aktioner i marts, og i nogle tilfælde stoppede salget af Coca Cola på skoler. Der var også faglige aktioner i USA og flere lande i Europa.

Andre grunde til at boykotte Coke

1. Coca Cola og tapperierne har brugt de samme voldelige metoder i flere andre lande, især i Guatemala i 1970-80erne, samt i Brasilien, Filliippinerne og Zimbabwe.

2. I november 2000 indrømmede Coca Cola i Atlanta, at de havde diskrimineret sorte arbejdere i USA og betalte 192.5 millioner dollars i erstatning.

3. Coca Cola betaler ingen, eller meget lidt, skat i Danmark (og andre lande, der ofte betragtes som bananrepublikker under USAs kontrol), på trods af, at profitten ligger mellem fire til fem mia.dollars hvert år.

4. Coca Cola er kendt i USA for at bruge dobbelt så meget korruption som gennemsnittet af store virksomheder. De har tabt retssager og betalt erstatninger i mange bedragerisager i.f.m markedsføring og regnskab. En tidligere finansdirektør, Mathew Whitney, lagde sag an mod Coca Cola for at have begået bedrageri for 2 milliarder dollars og i maj 2002 betalte Coca Cola $8.1 millioner i kompensation til 2000 arbejdere for underbetaling af løn.

5. USAs Federal Competition Commission har dømt Coca Cola og 89 tapperier for at modarbejde den fri konkurrencepolitik.

6. Der er anlagt adskillige sundheds- og sikkerhedssager mod Coca Cola, inklusiv for at have rotter og andre skadelige dyr i deres produktions faciliteter.

7. I januar 2004 opfordrede American Academy of Pediatrics (børnelægernes nationale forening) til at stoppe salget af Coca Cola (og alle andre sukkerrige sodavand) i alle skoler. Folk, som drikker meget Coke, har større risiko for sukkersyge, fedme og kræft. Californien har allerede sådanne forbud, mens det samme er til diskussion i 20 andre statsparlamenter. Mange gymnasier og universiteter er holdt op med at sælge Coca Cola efter stort pres fra studenterne.

8. I Indien har regeringer forbudt salg af Coke i flere områder, blandt andet i parlamenternes cafeteria. Og man har forbudt Coca Cola at bruge kildevand pga af forurening.


Tilbage til generalforsamlingen - hvad skete der med mine 120 SID kolleger?

Kun én tog ordet. Han sagde, at den eneste som ville være tilfreds med sådan en beslutning, ville være mig, fordi flere SID arbejdere ville miste jobs hos Carlsberg, hvis en boykot blev effektiv.

Jeg tænkte på våbenindustriens arbejdere.

Ville det ikke være godt, hvis de blev arbejdsløse, og kunne omdanne våbenindustrien til noget brugbart for mennesker, for fred, for broderskab, som fagforeningerne snakker om?

Herefter kom den ny formand Gunnar Larsen på talerstolen. Han bød mit initiativ velkomment og afviste det bagefter for at være, som Carlsbergs mand sagde, imod danske arbejderes interesser, og for at være for snævert til at fremlægge for den danske befolkning.

Afstemningen blev 9 for boykotforslaget, og over 100 imod.

I god tro

Jeg vil gerne tro, at Gunnar og Carlsbergs mand handlede i god tro, da de bedre end mig ved, hvordan danskerne er: Penge først, moral bagefter.

Sådan er det sandsynligvis næsten alle steder, især i de rige lande, hvor mange arbejdere har det så godt, som de har det, fordi mange flere arbejdere i de fattige lande har det så dårligt, som de har det.

“Sådan er det bare!”

Eller kan det være anderledes? Vi har lige oplevet påske, og der er to milliarder erklærede kristne i verden. Hvad ville Kristus have ment om dette her? Er det “for abstrakt,” for “langt væk”? Eller kan vi ikke holde en pause i vor travlhed med “at tjene penge til sommerhus, for...”, og kigge lidt på vores følelser, vores følelser for os selv med vore medmennesker.

Der er også grunde af kød og blod til at værne om hinanden.

Hvis verdens magthavere med deres profit-økonomiske system forsætter, som de har gjort, er det oplagt, at flere og flere fattige vil lave opstand på alle mulige måder.

I en sang som David Rovics synger:


”Well now that´s the situation
what are you gonna do...
We can let Coke run the world and see what future that will bring
or we can drink juice and smash the state
Now that´s the real thing”.

---slut----Copyright © 2006-2012 Ronridenour.com